Hull 4/13 "TUSTEN"

Hull Par Hcp Tee 45 Tee 51 Tee 56
4/13
5 1/2 381/418 418/475 475/486

Med et strategisk plassert vannhinder og 27 m stigning blir dette et tungt hull. Hullet har blindt innspill hvis du ikke når langt nok på andreslaget.