Status på banen

Banen er åpen!

Status på treningsanlegg

Korthullsbanen er åpen! 

Pass på å reparere nedlsagsmerker. Det er fortsatt litt bløtt på bakken, og det kommer fort merker. 

 

Driving rangen er åpen.