Banen er stengt.

Driving range er stengt.

Korthullsbanen er stengt.