Alle staker på banen, også gule, røde og blå, defineres som "Uflyttbare hindringer" og kommer inn under Regel 24-2. Det betyr at hvis en stake påvirker spillerens slagstilling eller området til dennes planlagte sving, vil det utløse fri dropp i h.h.t regel 24-2. Det er altså ikke tillatt å legge ned stakene under noen omstendighet.

 

Staker på banen:

·         Hvite:    Out of bounds.​

·         Gule:     Vannhinder.

·         Røde:    Sidevannshinder.

·         Blå:       Grunn under reparasjon med valgfri dropp.

·         Blå med hvit topp: Grunn under reparasjon med spilleforbud.

·         Avstandsmarkeringer, blå (200 m), gul (150 m) og rød (100 m)

 

Hvite staker mellom hull 6 og 7 gjelder for spill på hull 6.

Alle ikke merkede grøfter er å betrakte som sidevannshinder, regel 26-1.

Steiner i bunker er flyttbare hindringer, regel 24-2.

Maurtuer er å betrakte som GUR (unormale forhold), fritak etter regel 25-1.

Reserve-green på hull 3 er å betrakte som feil putting-green, fritak etter regel 25-3.

Fritak for deler av vanningsanlegg i spillelinjen innen 2 køllelengder fra green, regel 24-2. 

 

Straff for brudd på lokale regler:

Matchspill – tap av hull; slagspill – 2 straffeslag.

Ordensregler:

Raker skal ligge i bunker.

Rett opp nedslagsmerker og oppslått torv.

30 tips for å unngå sakte spill