Golf Grønn Glede i Molde Golfklubb.

Med utgangspunkt i en rekke vellykkede tiltak ellers i landet, der golf har ført til positive opplevelser for mange mennesker med ulike funksjonsbegrensninger, har Molde Golfklubb, Molde kommune og Veksthuset samarbeide om å gjennomføre et vel så vellykket tilbud. En viktig målsetting i tiltaket er å skape en introduksjon til aktiv fritid på golfbanen som gir deltakerne fysisk aktivitet, opplevelse av mestring, sosial omgang og spenning. Sammen med Norges Golfforbund er det utarbeidet en prosjektplan som innbefatter målgruppen mennesker med psykiske vansker i rehabiliteringsfase, personer som er i rehabiliteringsfase etter rusproblemer og personer som deltar i tilbudet ”Aktiv på dagtid”.

 

Molde Golfklubb er en av 29 klubber som har forpliktet seg til å delta i prosjektet ”Golf Grønn Glede”. Klubben blir tildelt midler fra Norges Golfforbund for å gjennomføre prosjektet. Styret har forpliktet seg til at prosjektet er blitt en del av virksomheten i klubben og skal stå ansvarlig for å disponere de tildelte midlene. Det er Pål Tore Kleveland som er klubbens representant i prosjektet. Han samarbeider nært med Thore Folland i Molde kommune. Det skal også være et nært samarbeid med andre klubber med tilsvarende målgruppe som vi har. Dette for å høste erfaringer fra hverandres arbeid. NGF er nøye på at prosjektet er godt etablert i klubbens organisasjon.

 

Mye av aktiviteten har skjedd på dagtid. Dette har gitt den ro som er nødvendig i en opplæringsperiode, samtidig som man kan utnytte den ledige tiden som man har på baneanlegget. Etter hvert håper vi at denne nye brukergruppen skal finne seg til rette i et inkluderende miljø og utnytte klubbens aktiviteter. Dette gjør vi enkelt ved at vi etablerte golfspillerne i klubben er mer oppmerksom på nybegynnere og er med på å ta med nye spillere på banen. Alle nye spillere bruker tid, det samme gjelder deltakerne i prosjektet ”Golf Grønn Glede”. Deltakerne i Golf Grønn Glede er fullverdige medlemmer i Molde Golfklubb.

 

Vi som har satt i gang prosjektet ”Golf Grønn Glede” i vår golfklubb ser vi fram til en ny sesong med spenning. Vi vet at for mange av deltakerne, i denne nye gruppen med potensielle golfspillere, kreves det store investeringer i form av motivasjon og mental forberedelse. Mange har gjort sine sportslige forberedelser i klubbens golfsimulatorer. Ved å fokusere på egen etikette når det gjelder å ta imot nye spillere til banen, viser vi også den rette holdningen overfor deltakerne i Golf Grønn Glede. Med dette tiltaket håper vi å spre opplevelsen med det å spille golf - glede ved mestring, fysisk aktivitet, sosialt fellesskap, spenning og naturopplevelser.

 

Hilsen Jorunn Berget Lien