Det gleder oss at du ønsker å registrere deg som medlem i Molde Golfklubb.
Ikke nøl med å ta kontakt med oss på post@moldegolf.no hvis du har spørsmål rundt registrering av medlemskap, som gjøres ved innsending av dette skjema.
Mer informasjon om kategorier for medlemskap og priser finner du her.

*
*
*
*
*
*) For kontingentgruppe som gjelder familiemedlemsskap, oppgi navn på hovedmedlem. Medlemmene må ha samme adresse. Medlemskategorier
Handicap
Skal Molde Golfklubb være din hjemmeklubb (utstede Golfkortet)?


Jeg bekrefter å ha gjort opp mine økonomiske forpliktelser til eventuell gammel klubb tilknyttet NIF (Norges Idrettsforbund). Gjelder både golfklubber og "ikke-golfklubber"

Medlemmer i Barn&Golf (5-12 år) betaler normalt i kategori "Medlem".

Det er innført et dugnadsbidrag for alle som bor i Romsdalsregionen og som er over 18 år. Nye medlemmer kan jobbe inn dugnadsbidraget sitt første året som medlem. Dette gir fritak for ekstra kostnad påfølgende sesong. Dugnadsarbeid oppnås ved innsats i ulike komiteer, utvalg / arbeidsgrupper eller 10 timer dugnad. Et års dugnadsinnsats godsrives neste års dugnadsavgift. Du som medlem kan selv velge å heller betale i stedet for å møte opp på dugnad.

*
Captcha: