Kontingentgruppe  Pris pr år 
Medlemskap med spillerett kr. 5.000,-
Medlemskap (under 20 år) med spillerett kr. 1.550,-
Medlemskap (20-25 år) med spillerett kr. 2.900,-
Medlemskap uten spillerett (grenfeespiller) kr. 1100,-
Familiemedlemskap med spillerett kr. 8.750,-
Passivt medlem kr. 650,-
Medlesmskap Golf Grønn Glede (GGG) kr. 1.100,-
Kursdeltagere VTG kr. 2.500,-
Æres- og frimedlemmer kr. ... ,-
Nytt medlem fra annen klubb kr. 3.000,-

Det er inkludert fri benyttelse av rangballer for alle kategorer med unntak av "medlemskap uten spillerett (Greenfeespiller)" og passivt medlem.

Du kan ikke være greenfeespiller og være bosatt i Romsdalsregionen.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker et periodisert medlemskap.

Medlemmer i Barn&Golf (5-12 år) betaler normalt i kategori "passivt medlem".

 

Dugnadsavgift

Det er innført et dugnadsbidrag på kr. 1.000,- for alle medlemmer som bor i Romsdalsregionen og som er over 18 år. Dugnadstimer oppnås med innsats i ulike komitèer, utvalg eller arbeidsgrupper. Et års dugnadsinnsats (10 timer) godskrives neste års dugnadsinnsats. Alle medlemmer kan velge å betale kr. 1.000,- i stedet for å møte opp på dugnad.

Nye medlemmer kan jobbe inn dugnadsbidraget første året som medlem. Dette gir fritak for denne avgiften påfølgende sesong. 

 

NB!

En eventuell utmelding av klubben må meldes skriftlig innen 31. desember et år, for å unngå at klubben har krav på kontingent for året etter.