Kronerulling i Golflauget

21.000,- på en uke

Det er nå spart opp nesten nok midler til å starte prosjekt «Ny green hull 9» (se egen sak), MEN det gjenstår å finne de ekstra 50.000,- for å få til oppstart våren 2017 og en spillbar ny stor green i løpet av neste år. 

Derfor er det nå igangsatt en "kronerulling" for en ekstra innsats for å se om vi kan greie å samle inn de nødvendige midlene.  Alle medlemmer har fått en e-post med info og link til registeringsside. 10 medlemmer har kastet seg på og bidratt tilsammen med 21tusen kroner pr. 20.oktober.  Noen bidragsytere har sågar puttet inn ekstra engangsbeløp i tillegg til det løpende bidraget de gir til lauget. Imponererende!

Kronerullingen foregår fortsatt , så det er ikke for sendt å være med på pengedugnaden!   Sjekk mailboksen din med Golflauget som avsender. 
Kronerullingen går ut på at du bidrar med ett av beløpene 1200,-  2400,- 3600,.  Uansett hvilket beløp du velger å støtte med, blir du et flott Golflaugmedlem og mottar så klart den gjeve laug-bagtagen i 2017.

Print
Skribent: Tore Fjørstad
0 Kommentarer

Kategorier: NyheterSett: 622

Emneord: