Administrativ- og sportslig leder

Styret i Molde Golfklubb har med virkning fra 1.januar 2017 ansatt Adrian Barsten som administrativ- og sportslig leder i Molde Golfklubb.

I tillegg til å være ansvarlig for klubbens aktiviteter innen trening, instruksjon og kurs, vil Adrian også ivareta de administrative oppgavene med klubbdriften og følge opp arbeidet i klubbens komiteer. Drift av Golfbua er også Adrians ansvar.
Adrian rapporterer til styret i Molde golfklubb.

Klubben har nå to ansatte:  Greenkeeper Astor Vevang og administrativ- og sportslig leder Adrian Barsten.
Sammen med klubbens komiteer og den store frivillige innsatsen fra klubbens medlemmer mener styret at alt skal ligge til rette for en sunn klubbdrift i årene som kommer.

Adrian vil jevnlig sende ut nyhetsmailer til klubbens medlemmer.

Styret minner om årsmøtet tirsdag 28.februar kl.19 i klubbens lokaler på Eikrem i Molde.
Benytt anledningen til å se det nye flotte kjøkkenet som vi har fått takket være utrettelige innsatsen fra huskomiteen og alle hjelpere.


Hilsen
Styret i Molde GOlfklubb

Print
Skribent: Tore Fjørstad
0 Kommentarer

Kategorier: NyheterSett: 691

Emneord: