Klubben

Dugnad

Her vil det komme en liste over arbeid som kan gjøre på anlegget. Alle som vil jobbe dugnad kan kontakte daglig leder på telefon: 930 44 744 eller mail: post@moldegolf.no

Trykker man på lenken under kan man velge hvilken type dugnad man ønsker å delta på. Da vil det komme SMS fra klubben.

Påmelding dugnad


For 2024 sesongen har vi opprettet en ny dugnadskomite. Vi har lagd tre undergrupper, Bane, driving range og klubbhus.

Det vil komme en liste med oppgaver under hver gruppe. Alle som vil kan bli med på dugnad, jobber du minimum 10 timer dugnad, får du kr 1000,- i rabatt på ditt medlemskap dersom du befinner deg i en av disse medlemskategoriene: Full spillerett, full spillerett 20-25 år eller greenfeemedlemskap.

Faste dugnadsoppgaver gjennom sesongen:

- Marshall, alle som melder seg på i gruppen marshall i lenken over vil få et infoark der det står hva man skal spørre om og hvilke oppgaver man har. Denne oppgaven kan man gjøre når det passer hver enkelt. Men det må gjøres mellom klokken 16.00 og 23.00. Alle som skal gå marshall får en gul vest som man må bruke under oppdraget. Golfbil kan benyttes når den er ledig.

Vedlikehold driving range:

Denne oppgaven passer best for de som har mulighet til å jobbe dugnad på dagtid. Oppgavene er å fjerne baller som ligger tett inntil trampolinene og kantklipping langs gjerdet som står ved nettet mot bilveien og låven.

Rydding rundt klubbhuset:

Holde generelt orden rundt klubbhuset, tømme søppeldunkene ved plattingen og driving rangen.
  • Marshall:  Det er mye trafikk på banen for tiden. Så her er det vanskelig å ha kontroll på alle spillerne. Her blir oppgaven å sjekke at spillerne ute på banen enten har bagtag eller betalt greenfee. Minst like viktig er det at vi er synlig på banen. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon og om dette er noe du ønsker å gjøre.
  • Høytrykksspyling av uteplass foran klubbhuset. Fjerne mose, ugress mellom belegningsstein. 
  • Vert/turnerings hjelp. Hjelpe til med diverse gjøremål i forbindelse med turneringer. for eksempel: kiosk vakt. Følge med på innspill mot greenen på hull 5 så vi unngår kork, for mye leiting etter baller. Kaffe stasjon ute på banen.
  • De som ønsker å være “fadder” for de som tar VTG-kurs melder fra om dette til daglig leder. Vi har i år som i fjor veldig mange deltagere på kurs. Ikke alle har noen man kjenner i klubben, så her har man en fin mulighet til å jobbe dugnad med å være fadder. Her kan man melde seg inn i gruppen “ferske medlemmer i Molde Golfklubb” på facebook.