Klubben

Golfbil

Utleie av golfbil

Booking av golfbil gjøres gjennom Eagl appen. Denne laster du ned på din telefon.

Man kan kun booke 9 hull om gangen, så hivs du skal spille 18 hull med bil må du booke to ganger.

Pris for utleie:
9 hull kr. 200,-
18 hull kr. 400,-
9 hull - legeerklæring kr. 100,-
18 hull - legeerklæring kr 200,-
Turnering - legeerklæring kr. 200,-

Booking gjøres på Eagl appen:
AppStore
Google Play

For hjelp ta kontakt med daglig leder, kontakt info finner du øverst på siden.
 

Reglement for leie av golfbiler på Molde Golfklubb

  1. Dette reglement aksepteres ved booking i Eagl appen. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.
  2. Leietaker og fører skal ha fylt 18 år.
  3. Golfbilen er leietakers ansvar. Leietaker kan gjøres ansvarlig for skader som oppstår i leieperioden. Golfbilen skal bare benyttes når leietaker er til stede. Bilen skal bare brukes på MGK:s område. Bilen skal ikke benyttes av flere enn to personer, og det er ikke tillatt at stå bakpå bilen under kjøring.
  4. Bestemmelser om bruk av alkohol ved leie/bruk av golfbil er de samme som ved framføring av bil på offentlig vei.
  5. Leietaker skal rette seg etter henvisninger fra golfklubbens personale. Dette gjelder også dersom det blir nødvendig å begrense eller stoppe bruk av golfbil i løpet av en golfrunde.
  6. Golfbilen skal så langt det er mulig benytte veier og stier på banen. Kjøring på fairways og rought skal skje med varsomhet og omtanke. Bilen skal parkeres i god avstand til green, og det er under ingen omstendighet tillatt å kjøre golfbil mellom greenbunkere og greener.
  7. Ved endt leieperiode skal golfbilen umiddelbart settes på sin plass, avslutt bookingen i appen når du er ferdig så bilen blir tilgjengelig for booking igjen. Bilen skal ryddes og eventuelle feil eller mangler skal meldes til administrasjonen. Husk å gå igjennom bilen før du starter runden! Meld fra om feil eller mangler.