Klubben

Golflauget

Golflauget er en løpende formalisert kronerulling som skal bidra til å realisere utvalgte baneprosjekter bestemt av deltakerne i lauget.

Bakgrunn
Molde golfklubb har høye driftskostnader for å kunne tilby våre medlemmer og våre gjester en best mulig opplevelse på banen. Dette inkluderer bl.a. heltidsansatt greenkeeper. Dette gjør at vi ikke alltid har tilgjengelige midler til andre gode og utviklende formål.

Hvem kan bli med i Golflauget?
Alle medlemmer i Molde golfklubb og næringslivet i Molderegionen kan være
deltakere i Golflauget. Først og fremst er Golflauget myntet på oss
  • som har en lidenskap for golf i Molde
  • som benytter oss av anlegget regelmessig
  • som ønsker en bedre golfbane
  • som har økonomi til å bidra litt ekstra utover ordinær årskontingent
Hva koster det?
Som deltaker i Golflauget i Molde golfklubb kan du velge å sette inn kr. 100,-, 200,- eller 300,- pr. måned til Golflaugets eget kontonummer: 3930 12 31141. Sett gjerne dette som fast overføring hver måned. Hvis det er ønskelig å sette inn hele årsbeløpet med en gang, så er det selvfølgelig helt greit. Da blir beløpene 1.200,- 2.400,- eller 3.600,- Det er ingen bindingstid på din deltakelse i Golflauget og alt er frivillig.

Hva skal pengene gå til – og hvem bestemmer?
Absolutt alle midlene på Golflaugets konto skal gå til utbedring og utvikling av golfanlegget på Eikrem. Ikke noe skal gå til drift, lønninger, etc.

Mulige prosjekter velges fra klubben og Greenkeepers langtidsplan for golfanlegget. De første prosjektene som står for tur i planen er:
  • Bygge ny green hull 3
  • Oppgraderinger av tee steder
  • Nytt vanningsanlegg
  • NY green hull 2
Deltakerne i Golflauget har forslagsrett i langtidsplanen for anlegget og kan være med på å prioritere hvilke prosjekter som skal settes i gang med laugets midler. Styret og greenkeeper tar endelige beslutninger.

Deltakere i Golflauget vil bli kalt inn til egne samlinger.
Styret skal hvert år se på muligheten for å sette av i budsjettet like mye som Golflauget får inn. Minimum kr. 50.000,- maks kr. 100.000,- pr. år.

Greenkeeper, Astor Vevang, er leder av Golflauget.
Golfklubbens mailadresse skal brukes ved spørsmål eller annet, post@moldegolf.no

Hvis jeg ønsker å bli med, hva gjør jeg?
Du sender en e-post til golflauget og forteller at du er med. Fortell også hvilket månedlig beløp du ønsker å bidra med.
Opprett en fast månedlig overføring til Golflaugets kontonummer : 3930 12 31141. Skriv navnet ditt i «informasjonsfeltet» for innbetalingen
Hvis du velger å avslutte bidragene, så send melding på e-post om dette.

Spørsmål og evt. avklaringer vil bli sendt ut på epost til alle deltakere i Golflauget.