Vi håper du vil være medlem hos oss!

Innmelding i Molde golfklubb

 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Molde Golfklubb som hjemmeklubb?
 • Sted:
  År:
 • Endring av medlemskategori og Utmelding

  Endring av medlemskategori må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Endringen vil da tre i kraft fra og med 1. januar påfølgende år. Den som ikke har meldt overgang til annen kontingentgruppe innen fristen kan anses som medlem i samme kontingentgruppe som foregående år.

  Utmelding av klubben må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Den som ikke har gitt klubben beskjed om utmelding innen fristen kan anses som medlem som det foregående året og medlemskontingent for gjeldende kalenderår må betales.

  Innmelding tidligere medlem

  Har du tidligere medlem vært medlem av Molde GK og igjen ønsker innmelding?

  Hvis du IKKE har vært medlem av Molde GK de to siste sesongene vil du motta faktura fra mnd. du igjen melder innmelding i klubben.

  Hvis du HAR vært medlem i klubben de to siste sesongene og igjen ønsker innmelding, vil du bli etterfakturert for kalendermånedene du ikke har medlemskap i klubben.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din innmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben.