Nyheter

Klubbmesterskap Match 2024

Av: Trond Sivertsen  |  Publisert: 23. mai 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Bli med på årets klubbmesterskap Matchspill! I år har vi en herreturnering og en dameturnering. Regler og forklaring under påmeldingsknappen. Det er helt gratis å delta!

Påmelding Damer

Påmelding Herrer

Gjennomføring

 Innledende runder starter i uke 23 og skal avvikles innen 2 uker.. Startdato for videre runder vil annonseres etter hvert. Finalen er planlagt gjennomført innen utgangen av august.

Det er hver enkelt spillers ansvar og avtale tid med motspiller. Runden skal registreres i Golfbox på vanlig måte. Dersom en spiller ikke møter til avtalt tidspunkt vil vedkommende tape matchen på WO.

Send resultat til Trond Sivertsen etter matchen er spilt. Dette sendes til tlf. 930 44 744. 

 

Regler

Konkurransen spilles i h.h.t. Golfforbundets regler for Matchspill + gjeldende lokale regler for Molde Golfklubb. Det spilles to turneringer, en for herrer og en for damer. Herrer spiller fra tee 56 og damer fra tee 45.

I Klubbmesterskap Match konkurrerer to spillere mot hverandre (over 18 hull) basert på hull vunnet, tapt eller uavgjort (delt). Spillerens «brutto score» for et hull er hans eller hennes totale antall slag. Spillerens handicap gjelder ikke. Match play er ikke hcp-tellende.

En spiller vinner et hull når:

  • Spilleren avslutter hullet med færre slag (inkludert slag slått og straffeslag) enn motspilleren.

  • Motspilleren gir bort hullet, eller

  • Motspilleren får den generelle straffen (tap av hull).

Et hull er uavgjort (også kjent som «delt») når:

  • Spilleren og motspilleren avslutter hullet med det samme antall slag (inkludert slag slått og straffeslag), eller

  • Spilleren og motspilleren blir enige om å anse hullet som uavgjort.

En spiller vinner en match når:

  • Spilleren leder over motspilleren med flere hull enn det gjenstår å spille.

  • Motspilleren gir bort matchen, eller

  • Motspilleren er diskvalifisert.

Hvis en match er uavgjort etter 18 hull:

  • Matchen fortsetter da umiddelbart hull for hull («sudden death») inntil det er en vinner. Man starter på hull 1 og dersom det fremdeles er uavgjort spilles hullene videre i samme rekkefølge som under runden.

En spiller kan gi bort motspillerens neste slag, et hull eller matchen. Det som er gitt kan ikke avslås eller trekkes tilbake.