Banen

Sentrumsnær og spennende spilleopplevelse

Lokale regler

Lokale regler

Alle staker på banen, defineres som "Uflyttbare hindringer" og kommer inn under Regel 24-2. Det betyr at hvis en stake påvirker spillerens slagstilling eller området til dennes planlagte sving, vil det utløse fri dropp i h.h.t regel 24-2. Det er altså ikke tillatt å legge ned stakene under noen omstendighet. Denne regelen gjelder ikke hvis baller ligger i hinderet.

 

Staker på banen:

 • Hvite: Out of bounds.

 • Røde: Sidevannshinder

 • Blå: Grunn under reparasjon med valgfri dropp

 • Blå med hvit topp: Grunn under reparasjon med spilleforbud

 • Avstandsmarkeringer, blå (200 m), gul (150 m) og rød (100 m)

 • Hvite staker mellom hull 6 og 7 gjelder for spill på hull 6.

  Hvite staker mellom hull 7 og 8 gjelder for spill på hull 8.
   

 

Alle ikke merkede grøfter er å betrakte som sidevannshinder, regel 26-1.

Steiner i bunker er flyttbare hindringer, regel 24-2.

Maurtuer er å betrakte som GUR (unormale forhold), fritak etter regel 25-1.

Reserve-green på hull 3 er å betrakte som feil putting-green, fritak etter regel 25-3.

Fritak for deler av vanningsanlegg i spillelinjen innen 2 køllelengder fra green, regel 24-2.

Treffer man nettet fra tee 56 hull 8 gir dette fridropp på matte ved siden av nettet.

 

Straff for brudd på lokale regler:

 • Matchspill – tap av hull

 • Slagspill – 2 straffeslag

 

Ordensregler:

 • Raker skal ligge i bunker

 • Rett opp nedslagsmerker og oppslått torv

 • Skal du gå 18 hull må du booke to starttider i golfbox