Vi håper du vil være medlem hos oss!

Medlemskap i Molde golfklubb

Som medlem av Molde Golfklubb får du fri tilgang til spill på banen og treningsområdet. Molde Golfklubb er tuftet på dugnadsånden. Hvert år legger Astor og greenkeepergjengen ned mange timer og lange dager for å holde banen i så god stand som mulig. Klubben er helt avhengig av dugnad, derfor er dette obligatorisk for alle medlemmer. Når værgudene er med oss, har vi en fantastisk bane med flotte greener og gode fairwayer takket være våre medlemmer!


Kursdeltagere VTG

Deltakere som gjennomfører VTG - kurs gjennom Molde Golfklubb betaler halv medlemskontingent i ett år fra innmeldingsdato. Deltakeren får halvpris av sin medlemskategori.

Endring av medlemskategori og Utmelding
Endring av medlemskategori må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Endringen vil da tre i kraft fra og med 1. januar påfølgende år. Den som ikke har meldt overgang til annen kontingentgruppe innen fristen kan anses som medlem i samme kontingentgruppe som foregående år.

Utmelding av klubben må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Den som ikke har gitt klubben beskjed om utmelding innen fristen kan anses som medlem som det foregående året og medlemskontingent for gjeldende kalenderår må betales.

Innmelding tidligere medlem
Har du tidligere medlem vært medlem av Molde GK og igjen ønsker innmelding?

Hvis du IKKE har vært medlem av Molde GK de to siste sesongene vil du motta faktura fra mnd. du igjen melder innmelding i klubben.

Hvis du HAR vært medlem i klubben de to siste sesongene og igjen ønsker innmelding, vil du bli etterfakturert for kalendermånedene du ikke har medlemskap i klubben.

Dugnadsrabatt
De som jobber minimum 10 timer dugnad får en rabatt på medlemskapet på 1000,-
Nye medlemmer kan jobbe inn dugnadsbidraget første året som medlem. Dette gir fritak for denne avgiften påfølgende sesong.


*D - Medlemskap som kvalifiserer til dugnadsrabatt

Medlemskapet gir full spillerett på Molde Golfklubb hele året.
Medlemskapet betales månedlig, kr. 610,-

Medlemskapet gir full spillerett på Molde Golfklubb.
Medlemskapet betales månedlig, kr. 392,-

Studentmedlemskapet forutsetter at medlemmet fremviser gyldig studentbevis for kommende sesong.

kr 1 932/år

Månedlig betaling kr 161,-

Dette medlemskapet gir hele familien medlemskap i klubben, forbeholdt at de bor på samme adresse.

Månedlig betaling kr 1002,-

Daglig leder kontrollerer dette hvert år, og avvik vil føre til utestengelse.

- Tilgjengelig for alle uavhengig av bosted
- kr 100 rabatt på greenfee
- 3 gratis greenfee billetter

Månedlig betaling kr 298,-

Innmeldingsåret
kr. 1 732,-

Halv kontingent av fullt medlemskap 2.året
kr. 3 387,-

Full kontingent 3.året
kr. 6 775,-

kr 1 375/år

kr 1 620/mnd

Kontakt klubbsekretær for informasjon.